du lich da lat

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Junior Suite

 Quang cảnh: bao quát khu phố cổ, sông Hồng, cầu Long Biên, cầu Chương Dương.

- Số lượng phòng: 02

- Kiểu phòng:          Đôi

- Diện tích phòng:  30 - 34 m2

- Giá phòng:            122 US$ ++

- Giá phòng đã bao gồm buffet ăn sáng hàng ngày

- Giá phòng chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

 
calendar calendar

Superior

Superior

 Quang cảnh: bao quát khu phố cổ, sông Hồng, cầu Long Biên, cầu Chương Dương.

- Số lượng phòng: 25 (4 twin, 21 double)

- Diện tích phòng: 24 - 26 m2

- Giá phòng:           82 US$ ++

- Giá phòng đã bao gồm buffet ăn sáng hàng ngày

- Giá phòng chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ.

Deluxe

Deluxe

 Quang cảnh: bao quát khu phố cổ, sông Hồng, cầu Long Biên, cầu Chương Dương.

- Số lượng phòng: 31

- Kiểu phòng :         Twin & Double

- Diện tích phòng:  26 - 28 m2

- Giá phòng:           92 US$ ++

- Giá phòng đã bao gồm buffet ăn sáng hàng ngày

- Giá phòng chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ.

Junior Suite

Junior Suite

 Quang cảnh: bao quát khu phố cổ, sông Hồng, cầu Long Biên, cầu Chương Dương.

- Số lượng phòng: 02

- Kiểu phòng:          Đôi

- Diện tích phòng:  30 - 34 m2

- Giá phòng:            122 US$ ++

- Giá phòng đã bao gồm buffet ăn sáng hàng ngày

- Giá phòng chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

Medallion Suite

Quang cảnh: bao quát khu phố cổ, sông Hồng, cầu Long Biên, cầu Chương Dương.

- Số lượng phòng: 02

- Diện tích phòng: 40 m2

- Giá phòng:          130 US$ ++

- Giá phòng đã bao gồm buffet ăn sáng hàng ngày.

- Giá phòng chưa bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ.